Π Ρ Α Ξ Η 1ης Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος