Διάκριση φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με το Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος