Νέα Ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ