ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΤΟΥΣ 2023-2024