ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Μετά την έγκριση που δόθηκε από την Εφορεία των Εστιών του ΔΙΠΑΕ στην 1η συνεδρίαση της, ανακοινώνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων αιτήσεων εισδοχής στη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες εισδοχών, σύμφωνα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου και ΑΕΜ, μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή στο γραφείο της Φοιτητικής Εστίας.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 20/11/2023 έως 1/12/2023 εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 7:30 -14:30.
Παρακαλείσθε κατά την εγγραφή σας να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που υποβάλατε στην ηλεκτρονική αίτηση και σε έντυπη μορφή.
Αιτήσεις-Ενστάσεις υποψηφίων για επανεξέταση στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα, υποβάλλονται εντός (5) πέντε ημερών από την επόμενη ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας.