Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για στεγάνωση δώματος και εσωτερικούς χρωματισμούς της πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.