«Σεμινάριο για τη Χρήση του HARDMIN» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 – Ώρα 11:00 π.μ.

Σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. για τη χρήση του HARDMIN και για την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης δεδομένων.

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους/ις ερευνητές/ριες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όμως είναι ανοικτό και σε άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως βιβλιοθηκονόμοι. Σε αυτό θα προβληθούν μέσω παραδειγμάτων οι υπηρεσίες που προσφέρει το HARDMIN, όπως:

– η απόθεση, η συντήρηση και αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια του ερευνητικού έργου σας.

– οι ανοικτές άδειες χρήσης και η διάθεση των ερευνητικών δεδομένων προς άλλους ερευνητές.

Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του Zoom και για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή μέσω της φόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://hardmin.heal-link.gr/