Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών σύνδεσης INTERNET σε ΔΙΠΑΕ Κιλκίς.