Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με το γνωστικό αντικείμενο “Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμού” (APP 36193).