Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.