Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φακέλων εγγραφής πρωτοετών φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος