Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 3 βιντεοπροβολέων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών