Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος:
https://env.ihu.gr/πρόσκληση-2022-2023/

θα βρείτε τη σχετική ενημέρωση για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με θέμα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», καθώς και την αίτηση υποψηφίου του μεταπτυχιακού.