Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έτους 2023 – 2024