Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υδραυλικές εργασίες για το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνης.