Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας πλαστικών χρωμάτων για το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνης.