Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών “Ανταλλακτικά κουφωμάτων αλουμινίου για μπαλκονόπορτες των ΦΕ”, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας