Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας τροφοδοτικών εργαστηρίου σε ΔΙΠΑΕ Σερρών