Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.