Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Αποκατάσταση φθορών και χρωματισμών χώρου γραφείου νέου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης», στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.