Ανοιχτή δημόσια ακρόαση υποψηφίου για το αξίωμα του Πρύτανη

Προσκαλούμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην ανοικτή, δημόσια ακρόαση του υποψηφίου για το αξίωμα του Πρύτανη, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την Πέμπτη 04.05.2023, ώρα 12:00, στην αίθουσα Β1 του κτηρίου Β στη Θέρμη.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει κατατεθεί μόνο μία υποψηφιότητα, από τον Καθ. Σταμάτιο Αγγελόπουλο. Στην οικεία ανάρτηση με τις υποψηφιότητες, μπορείτε να δείτε την πρόταση του υποψηφίου Πρύτανη Καθ. Σταμάτιου Αγγελόπουλου σχετικά με τους παρακάτω τομείς:

  1. ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής,
  2. διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης,
  3. εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
  4. σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και
  5. αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

καθώς και τον κατάλογο των προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων

  • Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας
  • Καθηγητής Στυλιανός Ξανθός
  • Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

με τους αντίστοιχους προτεινόμενους τομείς ευθύνης.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης από μεγαλύτερο μέρος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω συνδέσμου που θα κοινοποιηθεί στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με email.