Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φαρμάκων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.