Λειτουργία ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα

Οι διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα: 13-04-2023 (Μεγάλη Πέμπτη) έως και 18-4-2023.
Εξαιρούνται οι εξής Υπηρεσίες, οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:
– Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΔΙΠΑΕ- Επιτροπή Ερευνών, ο οποίος θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας.
– Το Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
– Οι Φοιτητικές Εστίες.
– Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου Θέρμης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων.
Για την διασφάλιση της επικοινωνίας των πολιτών με το Ίδρυμα, οι τηλεφωνικές γραμμές της Διοίκησης μπορούν να μεταβιβασθούν στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου.