Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, όσον αφορά στο μέλος του Διοικητικού Υπαλλήλου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.