Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Την Τρίτη  14 Μαρτίου 2023 συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, να εξετάσει τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψηφίων και να ανακηρύξει τους υποψηφίους για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Με βάση τα ανωτέρω, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι αριθμός των υποψηφίων επαρκεί για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και

ΑΝΑΚΗΡΎΣΣΕΙ

ως υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τους εξής (οι υποψήφιοι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά):

  1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του  ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  3. ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  4. ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  5. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
  6. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  8. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  9. ΧΑΤΖΗΜΙΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]
  10. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., [βιογραφικό]