Διαδικτυακό Σεμινάριο – Παρουσίαση Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μέσω zoom