Ενημέρωση για τη Βάση Δεδομένων «Web of Science» και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών «EndNote Online» του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων «Web of Science» γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του ΠΑΚΕΔΠΣ: https://lib.ihu.edu.gr/index.php/databases-w

α) Η «Web of Science» είναι μια πλατφόρμα, που δίνει πρόσβαση σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, που παρέχουν δεδομένα αναφοράς και παραπομπών από ακαδημαϊκά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και άλλα έγγραφα σε πολλαπλά ακαδημαϊκά πεδία.

Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας «Web of Science» από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, περιλαμβάνονται στο παρακάτω βίντεο:

https://share.vidyard.com/watch/ZJjP4kgpHC7P2cHrsGuS6U

β) Η εγγραφή στη βάση «Web of Science» δίνει παράλληλα δωρεάν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών ΑναφορώνEndnote Online”.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Προγράμματος Endnote Online μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online

Κατά την είσοδό σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Endnote Online, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πεδίο  «General EndNote Online Resources» για να γνωρίσετε τις προσφερόμενες επιλογές.