Προκήρυξη μιας (1) Θέσης µέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείμενο «Mn καταστροφικός έλεγχος σε ενεργειακά συστήματα» (κωδικός Απέλλα: APP 31706)