Συμμετοχή σε Εικαστική έκθεση – Ίδρυμα Κακογιάννης