Διακήρυξη με αριθμό 44520/22-11-2022 και αντικείμενο την «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)»