Υπογραφή συμφωνίας “Read & Publish” με τον εκδότη “Institute of Physics (IoP)