Συμφωνία Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ με τον εκδότη “SpringerNature”