Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 -Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας