Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ποικίλων αναλώσιμων υλικών για αποκατάσταση βλαβών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.