Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπών και λαμπτήρα βιντεοπροβολέα στην πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.