Σύγκλιση Συνέλευσης Τμ. Οικονομικών Επιστημών για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος στο γνωστικ. αντικ.«Εφαρμοσμένη ποσοτική ανάλυση με έμφαση στην πολυδιακριτή ανάλυση οικονομικών δεδομένων».