Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Εξοπλισμό Τηλεκπαίδευσης