Προμήθεια και τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα και επισκευή των υφιστάμενων ηλιακών θερμοσιφώνων της φοιτητικής εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης