Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή υδραυλικών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης.