Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος