ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ.Ε.” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανέδειξαν ως Διευθυντή του Εργαστηρίου “Συστημάτων Ενέργειας Σ.Ε.” τον κ. Κοσμάνη Θεόδωρο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.