Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΟΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.