ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Γνωστικά Αντικείμενα: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Χειρουργική Νοσηλευτική» και «Στατιστική»