Πρόσκληση εκδήλωσης ενφιαφέροντος για την επιλογή α) Αντιπροέδρου του συμβουλίου, β) Διευθυντών και γ) Μελών των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρουτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Π.Ε.Κ. ΔΙ.ΠΑ.Ε.)