Δωρεάν σίτιση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ότι ξεκίνησε η παροχή Σίτισης από 1 Σεπτεμβρίου 2021 για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους 2020/21 .

Η διανομή εξακολουθεί να γίνεται, λόγω COVID, με πακέτο στα δύο εστιατόρια που λειτουργούν :

  1. Φοιτητικό Εστιατόριο, στο χώρο της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
  2. Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Δαναϊδών 7, περιοχή Βαρδάρη.

Από το Γραφείο Σίτισης
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΔΙΠΑΕ