Ανακοίνωση προκήρυξης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ στo Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ