Ανακοίνωση προκήρυξης τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος