Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης μέλους ΔΕΠ στα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ