Συμμετοχή στην εκδήλωση:

Eκ μέρους του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Ομ. Καθηγητή Aθανασίου Καΐση, σας προσκαλούμε στην εισήγηση των προσκεκλημένων Δικηγόρων, Δρος Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη, Εταίρου στη Δικηγορική Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ και κας Θεοδώρας Σούμα, Συνεργάτιδος στη Δικηγορική Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 

με τίτλο  «Εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων ICSID από ελληνική σκοπιά»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τρίτη 27/07/2021 στις 18:00-19:00.

Η παρακολούθηση της εισήγησης είναι ελεύθερη στους ενδιαφερομένους, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Γλώσσα εργασίας: Ελληνική

Εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://eservices.ihu.edu.gr/registrationform/2025/onlineform .

Μετά την εγγραφή, θα παραλάβετε μέσω του συστήματος τον σύνδεσμο Zoom μέσω του οποίου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακoλουθήσουν το σύνολο του IHU Lecture. ​