Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.